Królewska wieś Mysłakowice (Erdmannsdorf-Zillrethal)

Król Pruski Fryderyk Wilhelm III w dniu 23 sierpnia 1835 r. uroczyście obejmuje majątek w Mysłakowicach w obecności europejskich koronowanych głów, wśród których nie zabrakło nawet Cara Rosji Mikołaja I. Ta niebywała uroczystość w przepięknym karkonoskim krajobrazie odbywała się w Pałacu w Mysłakowicach oraz na Zamku w Karpnikach, który stanowił własność królewskiego brata księcia Wilhelma. Między pałacem a zamkiem wytyczono trakt zwany do dzisiaj Drogą Królewską. Niemal dwa lata później, 11 maja 1837 roku do siedziby Króla Prus Fryderyka Wilhelma III w Berlinie przybywa delegacja protestantów z Tyrolu prosząc o wyrażenie zgody na osiedlenie się ewangelików w Prusach. Król Prus wyraża zgodę na osiedlenie się ewangelików w Mysłakowicach (Erdmannsdorf) oraz w okolicznych wsiach (Głębock, Sosnówka, Trzcińsko). Bardzo duży wpływ na pomoc przybyłym Tyrolczykom miała Friderika Karolina Hrabina von Reden z Pałacu w Bukowcu. Doceniając wyjątkową pracowitość przybyszów z Austrii umożliwiono im rozwój w dziedzinach, w których byli specjalistami tj. w ogrodnictwie, gospodarce leśnej, tkactwie, serowarstwie. Królewska wieś otrzymała wówczas drugi człon w nazwie tj. Erdmannsdorf-Zillerthal. W 1839 roku na polecenie Króla zaprojektowane zostały przez Christiana Hamanna zakłady lniarskie – Mechaniczna Przędzalnia Nici Lnianych i Tkanin. Król Fryderyk Wilhelm III ostatni raz w Mysłakowicach przebywał w sierpniu 1839 r. Jego następca Król Pruski Fryderyk Wilhelm IV wraz z dworską świtą zawitał do Pałacu w Mysłakowicach 15 sierpnia 1840 r. Tydzień później przełożonych obu gmin przedstawiono Królowi w obecności Carycy Rosji Aleksandry Fiodorownej (córki Fryderyka Wilhelma III a żony Cara Mikołaja I) oraz brata królewskiego Księcia Wilhelma Hohenzollern. Rozmawiano tam również z mieszkańcami a szczególnie z Tyrolczykami. Nowy Król Mysłakowice odwiedzał regularnie, znamiennym był rok 1844, kiedy uroczyście dokonał otwarcia Świątyni Wang w Karpaczu.

Dodaj komentarz