Duch Gór na kartkach pocztowych

Felix Elßner(1866-1945) urodzony w Wardau (Niemcy) ilustrator, grafik, artysta malarz. Mieszkał i tworzył w Dreźnie. W zbiorach Muzeum Ducha Gór w Domu Tyrolskim w Mysłakowicach posiadamy 11 kartek pocztowych z ilustracjami jego autorstwa do legendy o Duchu Gór z Karkonoszy, tj.:

 • Duch Gór i wędrowny flecista.
 • Duch Gór i flet francuski (grajek w ogrodzie).
 • Duch Gór i zbieracz korzeni.
 • Duch Gór spotyka biedne dziecko tkacza.
 • Duch Gór zmusza bogatego kupca do oddania tkaczom należnych im pieniędzy.
 • Duch Gór pomaga synowi biednego tkacza.
 • Duch Gór nagradza sługę.
 • Duch Gór przebrany za myśliwego podaje śliwki siedzącemu przy drodze starcowi.
 • Duch Gór i Emma zamieniająca rzepy w swoje damy dworu.
 • Duch Gór – ucieczka Emmy.
 • Duch Gór i chłopiec rzeźbiący drewnianą figurę.

Artysta współpracował z wieloma wydawnictwami, które wydały serie pocztówek oraz książki z jego ilustracjami. Przez Wydawnictwo Meinald opublikowano ilustracje do „Das leid von der Glocke” – wiersz liryczny „Pieśń dzwonu” – Friedricha Schillera oraz „Hermann und Dorothea” – poemat epicki- Johanna Wolfganga von Goethe. Drukarnia Farbenphotographische Uvachrom Monachium oraz Gesellschaft m.b.H. Stuttgart rozpowszechniły serię pocztówek z Duchem Gór.

Dodaj komentarz